test

Dân Marketing Online truyền nhau bài cúng Facebook, Google gây HOT

Gần đây anh em trong mảng Marketing Online có truyền tai nhau ” Bài cúng Google, Facebook” mang tính giải trí cao để anh em xả stress. Mời cả nhà cùng xem giải trí !

Nam mô Facebook , Google

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư vị Facebook, Chư Google mười phương.
– Con lạy cụ Muller, Danny cùng chư vị Team Google.
– Con kính lạy cụ Mark cùng đội Team Facebook.
– Con kính lạy các thánh spam.
– Kính lạy các ngài click tặc, thổ địa cai quản trong xứ này.

  • Tín chủ con là : …………
  • Tuổi:………….
  • Ngụ tại: …………….
  • Website: ……………….
  • Page facebook: ……….

Hôm nay là ngày …….. tháng ……. năm ……….

Tín chủ con thành tâm khấn nguyện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bầy ra trước án kính mời Bác Google, Facebook và chư vị Team Google, Facebook. Cúi xin Bác Google và Bác Facebook thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con được SEO lên hạng, ads chạy vù vù, đơn lên ọt ọt, vạn sự tốt lành, đến nơi đến chốn không hao hụt hay trừ $ sảng, tiền tăng đều hàng tháng, ước gì được đó….., sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ….

[Lạy 3 lạy kèm check in up Facebook]

BeginerO sẽ mãi quá nhỏ nếu bạn cứ vào đọc rồi lặng lẽ đi ra. Hãy góp phần chia sẻ bài viết đến nhiều người hơn, góp phần làm nó lớn hơn !