test

Cập nhật chỉ số Facebook Ads thay thế cho điểm phù hợp (mới nhất)

Số lượt thích0
Số lượt thích0
Tai nghe cũ second hand

Facebook sẽ có một vài thay đổi về số liệu chỉ số  quảng cáo Facebook Ads sau ngày 30/04/2019. Thông báo này các Nhà quảng cáo sẽ thấy được khi truy cập vào Trình quản lý Quảng cáo.

Các số liệu sẽ bị gỡ đi có điểm phù hợp

Ưu đãi đã lưu và Chi phí trên mỗi ưu đãi đã lưu: Facebook cho rằng nhà tiếp thị muốn nắm rõ hơn thời điểm tất cả quảng cáo của họ được lưu, không chỉ là Quảng cáo ưu đãi.

Điểm phù hợp: Facebook sẽ thay thế bằng một nhóm dữ liệu chẩn đoán mức độ phù hợp của quảng cáo rõ ràng và hữu ích hơn.

Lượt trả lời tin nhắn và Chi phí trên mỗi lượt trả lời tin nhắn: Facebook thay đổi bởi vì họ nhận được phản hồi cho biết số liệu Lượt trả lời tin nhắn không hữu ích, bởi vì nhà tiếp thị quan tâm nhiều hơn đến lượt chuyển đổi MỚI từ những người chưa từng nhắn tin với doanh nghiệp họ trước đây HOẶC những cuộc trò chuyện qua tin nhắn bắt đầu sau một khoảng thời gian không hoạt động.

ROAS lượt mua trong ứng dụng di động và ROAS lượt mua trên Web: Facebook sẽ tổng hợp lại thay vì chia thành từng kênh (ví dụ: Di động, Web, trên Facebook) như trước đây.

xep-hang-chat-luong-quang-cao

Thay đổi chỉ số báo cáo trong Facebook Ads 30.4.19

Các số liệu sẽ được thay thế

Lượt lưu bài viết: số liệu này sẽ thay thế Ưu đãi đã lưu và Chi phí trên mỗi ưu đãi đã lưu. Số liệu này sẽ đo lường số lần quảng cáo được lưu, bao gồm cả những lượt lưu Quảng cáo ưu đãi. Facebook sẽ dần giới thiệu số liệu Lượt lưu bài viết bắt đầu từ ngày 12/3/2019 và sẽ tính số lượt lưu bài viết xuất hiện kể từ ngày 4/2/2019.

Xếp hạng chất lượng, Xếp hạng mức độ tương tác, Xếp hạng tỉ lệ chuyển đổi: số liệu này sẽ thay thế Điểm phù hợp. Nếu sử dụng 3 số liệu này cùng nhau, bạn có thể chẩn đoán chính xác hơn liệu quảng cáo mình đã chạy có phù hợp với đối tượng tiếp cận được không.

  • Xếp hạng chất lượng quảng cáo: số liệu này sẽ thể hiện chất lượng cảm nhận từ quảng cáo của bạn so với quảng cáo cạnh tranh để thu hút cùng một đối tượng. Facebook sẽ đo lường chất lượng quảng cáo thông qua ý kiến phản hồi của người xem hoặc ẩn quảng cáo, các bài đánh giá về nội dung câu view, câu kéo tương tác và những trải nghiệm kém khác của người dùng.
  • Xếp hạng mức độ tương tác: số liệu này cũng so sánh giữa tỷ lệ tương tác dự kiến của quảng cáo và quảng cáo cạnh tranh để thu hút cùng một đối tượng. Tỷ lệ tương tác dự kiến tính toán khả năng một người sẽ nhấp, bày tỏ cảm xúc, bình luận, chia sẻ hoặc mở rộng quảng cáo. Việc câu kéo tương tác (ví dụ: kêu gọi lượt thích, bình luận, v.v.) sẽ không cải thiện hiệu quả của quảng cáo.
  • Xếp hạng tỉ lệ chuyển đổi: số liệu này thể hiện mức độ so sánh giữa tỷ lệ chuyển đổi dự kiến của quảng cáo và quảng cáo có cùng mục tiêu tối ưu hóa cạnh tranh để thu hút cùng một đối tượng. Tỷ lệ chuyển đổi dự kiến sẽ tính toán khả năng một người đã xem quảng cáo sẽ hoàn thành mục tiêu tối ưu hóa của bạn. Ví dụ: mục tiêu tối ưu hóa cho một chiến dịch có mục tiêu tối ưu hóa về Lượt xem video sẽ là lượt xem video trong tối thiểu 10 giây.

Các giá trị xếp hạng chung:

Cả ba tính năng Xếp hạng chất lượng, Xếp hạng mức độ tương tác, Xếp hạng tỉ lệ chuyển đổi sẽ cung cấp các giá trị như sau (trong đó giá trị trung bình nằm trong ngưỡng các phân vị từ thứ 35 đến thứ 55):

  • Trên trung bình
  • Trung bình
  • Dưới trung bình (35% thấp nhất của quảng cáo)
  • Dưới trung bình (20% thấp nhất của quảng cáo)
  • Dưới trung bình (10% thấp nhất của quảng cáo)

Ví dụ: xếp hạng chất lượng Dưới trung bình (20% thấp nhất của quảng cáo) có nghĩa là chất lượng cảm nhận từ quảng cáo của bạn nằm trong khoảng 20% thấp nhất của quảng cáo cạnh tranh để thu hút cùng một đối tượng. Ít nhất 80% quảng cáo cạnh tranh để thu hút cùng một đối tượng được coi là có chất lượng cao hơn.

Kiến thức hay  Facebook Update : chuyển sang công cụ tối ưu hóa ngân sách chiến dịch

Riêng cả 2 số liệu về Xếp hạng mức độ tương tác và Xếp hạng tỉ lệ chuyển đổi sẽ không dành cho các mục tiêu tối ưu hóa về độ cải thiện khả năng nhớ đến quảng cáo, lần hiển thị, số người tiếp cận hoặc lượt chuyển đổi tùy chỉnh.

Cách sử dụng dữ liệu chẩn đoán mức độ phù hợp của quảng cáo

Tính năng này đang dần ra mắt và có thể chưa có sẵn cho bạn ngay lúc này.

Mức độ phù hợp cao tương quan với hiệu quả cao, nhưng không phải lúc nào đó cũng là lý do cho hiệu quả cao. Do đó, hãy sử dụng dữ liệu chẩn đoán mức độ phù hợp của quảng cáo để chẩn đoán những quảng cáo kém hiệu quả, chứ không phải để tối ưu hóa những quảng cáo đã đạt được mục tiêu quảng cáo của bạn. Bạn không nên đặt mục tiêu chính là đạt xếp hạng cao về dữ liệu chẩn đoán mức độ phù hợp của quảng cáo.

Khi quảng cáo không đạt được mục tiêu quảng cáo

Khi chẩn đoán một quảng cáo không đạt được mục tiêu quảng cáo, bạn hãy xem xét dữ liệu chẩn đoán mức độ phù hợp của quảng cáo để xác định xem việc điều chỉnh tài sản nội dung, trải nghiệm sau khi nhấp hay tiêu chí nhắm mục tiêu đối tượng có thể cải thiện hiệu quả như thế nào. So với việc xem từng dữ liệu chẩn đoán, bạn sẽ nắm được nhiều thông tin chi tiết hơn khi xem dữ liệu chẩn đoán tổng thể. Biểu đồ dưới đây có thể giúp diễn giải sự kết hợp nhất định giữa các dữ liệu chẩn đoán mức độ phù hợp của quảng cáo.

Tai nghe cũ second hand
Dữ liệu chẩn đoán mức độ phù hợp của quảng cáo Vấn đề Đề xuất
Xếp hạng chất lượng Xếp hạng tỷ lệ tương tác Xếp hạng tỷ lệ chuyển đổi
Trung bình hoặc trên trung bình Trung bình hoặc trên trung bình Trung bình hoặc trên trung bình Bạn đã hoàn tất! Tối ưu hóa cho mục tiêu quảng cáo của bạn.
Dưới trung bình Quảng cáo bị coi là có chất lượng thấp. Cải thiện chất lượng của tài sản nội dung hoặc nhắm mục tiêu đối tượng có nhiều khả năng sẽ coi quảng cáo là có chất lượng cao.
Trung bình hoặc trên trung bình Trung bình hoặc trên trung bình Dưới trung bình Quảng cáo không tạo ra lượt chuyển đổi. Cải thiện nút kêu gọi hành động của quảng cáo hoặc trải nghiệm sau khi nhấp, hoặc nhắm mục tiêu đối tượng có ý định rõ ràng hơn. Một số sản phẩm và dịch vụ thường thể hiện tỷ lệ chuyển đổi thấp hơn so với các sản phẩm và dịch vụ khác. Nếu tỷ lệ chuyển đổi đáp ứng kỳ vọng của bạn, thì bạn không cần điều chỉnh quảng cáo.
Trung bình hoặc trên trung bình Dưới trung bình Trung bình hoặc trên trung bình Quảng cáo này không gây hứng thú. Cải thiện mức độ phù hợp của quảng cáo cho đối tượng của bạn (ví dụ: tạo quảng cáo hấp dẫn, thú vị hoặc bắt mắt hơn) hoặc nhắm mục tiêu đối tượng có nhiều khả năng sẽ tương tác với quảng cáo này hơn.
Dưới trung bình Trung bình hoặc trên trung bình Trung bình hoặc trên trung bình Quảng cáo bị coi là có chất lượng thấp. Cải thiện chất lượng của tài sản nội dung hoặc nhắm mục tiêu đối tượng có nhiều khả năng sẽ coi quảng cáo là có chất lượng cao.
Trung bình hoặc trên trung bình Dưới trung bình Dưới trung bình Quảng cáo không gây hứng thú hoặc không tạo ra lượt chuyển đổi. Vừa cải thiện mức độ phù hợp của quảng cáo cho đối tượng của bạn (ví dụ: tạo quảng cáo hấp dẫn, thú vị hoặc bắt mắt hơn), vừa cải thiện nút kêu gọi hành động của quảng cáo hoặc trải nghiệm sau khi nhấp. Nếu không, bạn có thể nhắm mục tiêu đối tượng có nhiều khả năng sẽ tương tác với quảng cáo và chuyển đổi từ quảng cáo hơn.
Dưới trung bình Dưới trung bình Trung bình hoặc trên trung bình Quảng cáo này được coi là có chất lượng thấp và không gây hứng thú. Cải thiện chất lượng của tài sản nội dung, đồng thời làm cho quảng cáo phù hợp hơn với đối tượng của bạn (ví dụ: tạo quảng cáo hấp dẫn, thú vị hoặc bắt mắt hơn). Ngoài ra, bạn có thể nhắm mục tiêu đối tượng có nhiều khả năng sẽ coi quảng cáo là có chất lượng cao và phù hợp.
Dưới trung bình Trung bình hoặc trên trung bình Dưới trung bình Quảng cáo này mang tính câu view hoặc gây tranh cãi. Điều chỉnh quảng cáo để thể hiện rõ hơn về sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đang quảng cáo. Một số sản phẩm và dịch vụ thường thể hiện tỷ lệ chuyển đổi thấp hơn so với các sản phẩm và dịch vụ khác.
Dưới trung bình Dưới trung bình Dưới trung bình Cần cải thiện toàn diện. Cố gắng thử nghiệm nhiều chiến lược nhắm mục tiêu, nội dung, mục tiêu tối ưu hóa, trải nghiệm sau khi nhấp, v.v.
Kiến thức hay  Kháng nghị quảng cáo được phê duyệt nhưng không chạy từ A đến Z

Việc chuyển từ xếp hạng thấp lên xếp hạng trung bình có nhiều tác động hơn so với việc chuyển từ xếp hạng trung bình lên xếp hạng trên trung bình. Do đó, hãy tập trung cải thiện xếp hạng thấp thay vì cải thiện xếp hạng trung bình.

Thay vì tìm kiếm nội dung hay cách nhắm mục tiêu lý tưởng, hãy tìm kiếm đối tượng phù hợp và lý tưởng cho nội dung/cách nhắm mục tiêu đó. Nội dung lý tưởng cho một đối tượng có thể không phải là nội dung lý tưởng cho một đối tượng khác. Bạn cũng có thể nhắm mục tiêu rộng và dựa vào hệ thống phân phối của chúng tôi nhằm tìm những người phù hợp nhất để hiển thị quảng cáo.

Khi quảng cáo đạt được mục tiêu quảng cáo của bạn

Nếu quảng cáo đã đạt được mục tiêu quảng cáo, thì bạn có thể không cần xem lại dữ liệu chẩn đoán mức độ phù hợp của quảng cáo. Đôi khi, quảng cáo hiệu quả cao có xếp hạng trung bình theo dữ liệu chẩn đoán mức độ phù hợp của quảng cáo và điều đó là bình thường. Hãy tối ưu hóa cho mục tiêu quảng cáo, chứ không phải cho xếp hạng chất lượng, xếp hạng tỷ lệ tương tác hay xếp hạng tỷ lệ chuyển đổi.

Mối quan hệ mới được kết nối qua tin nhắn và Lần bắt đầu cuộc trò chuyện qua tin nhắn: số liệu này sẽ thay thế Lượt trả lời tin nhắn và Chi phí trên mỗi lượt trả lời tin nhắn.

  • Mối quan hệ kết nối mới qua tin nhắn chỉ đo lường các cuộc trò chuyện mới, không phải cuộc trò chuyện với những người đã gửi tin nhắn cho doanh nghiệp bạn trước đây.
  • Lần bắt đầu cuộc trò chuyện qua tin nhắn đo lường số lần mọi người bắt đầu nhắn tin cho doanh nghiệp của bạn sau ít nhất 7 ngày không hoạt động.

ROAS lượt mua: số liệu này thay thế cho ROAS lượt mua trong ứng dụng di động và ROAS lượt mua trên Web. Trước đây, các số liệu ROAS Facebook cung cấp dành riêng cho từng kênh. Thông thường số liệu này các nhà tiếp thị về E-Commerce sẽ quan tâm nhiều hơn.

ROAS là lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo của lượt mua. Số liệu này được tính dựa trên Thông Tin ghi nhận được từ một hoặc nhiều công cụ kinh doanh của Facebook như API, SDK, Facebook Pixel, Account Kit… và số liệu được ghi nhận cho những hành động đến từ quảng cáo đã phân phối, chẳng hạn như xảy ra trên quảng cáo, ngoài quảng cáo hoặc cả trên và ngoài quảng cáo.

Một số cập nhật đôi khi vẫn chưa khả dụng tại thị trường Việt Nam vào lúc này.

Tai nghe cũ second hand

Đội Ngũ Beginer Sẽ Rất Vui Nếu Nhận Được Đóng Góp Của Bạn

Góp Ý

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Xin đừng copy bài của tôi!!
Enable registration in settings - general