CIO là gì? Công việc của một CIO là gì?

Số lượt thích0
Số lượt thích0

CIO cũng là một khái niệm để chỉ về chức danh, vị trí của một người trong doanh nghiệp. Nhưng cụ thể CIO là gì? hay công việc chính thức, yêu cầu để trở thành một CIO là gì?

CIO LÀ GÌ?

CIO là gì?

Nghề CIO là gì?

CIO là viết tắt của cụm từ Chief Information Officer, chỉ chức vụ Giám đốc Thông tin hay Giám đốc Công nghệ thông tin trong doanh nghiệp, tập đoàn lớn.

Hoặc:

CIO – Chiel information officer – Giám đốc công nghệ thông tin là người quản lý hành chính cấp cao, có nhiệm vụ phụ trách hệ thống thông tin nội bộ, quy hoạch và tổng hợp tài nguyên thông tin của doanh nghiệp.

So với các thuật ngữ khác như CEO hay COO thì CIO là một thuật ngữ khá mới mẻ và mới chỉ được “khai sinh” trong gian gần đây, khi cuộc cách mạng công nghệ, đặc biệt là AI ra đời. Vị trí CIO được ví như linh hồn, xương sống của mỗi doanh nghiệp hiện đại ngày nay, khi công nghệ thông tin đang chiếm vai trò quan trọng trong mỗi hoạt động.

Vai trò của CIO trong doanh nghiệp

Sẽ là thiếu sót lớn nếu không nhắc tới hoặc phủ nhận vai trò to lớn của CIO trong các lĩnh vực mà công nghệ thông tin chiếm ưu thế. Tại thị trường Việt Nam, số lượng CIO đang tăng lên nhanh chóng, tạo ra tác động và ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động quản lý và xử lý thông tin trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.

Có thể thấy một thực tế khá rõ ràng rằng, tại những quốc gia có nền kinh tế phát triển, khi các hoạt động thương mại được triển khai và vận hành với sự đồng bộ về hệ thống và có tính chuyên môn hoá cao, thì số lượng các CIO cũng xuất hiện tương ứng với nền kinh tế đó. Hay nói cách khác, CIO xuất hiện và trở thành nhu cầu thiết yếu, buộc phải có với những doanh nghiệp, lĩnh vực công nghệ cao.

Trong một doanh nghiệp hoạt động có các vị trí đầy đủ, CIO thường dưới quyền giám đốc điều hành (CEO và COO) hoặc giám đốc tài chính (CFO) và họ chịu trách nhiệm báo cáo lại công việc, tình hình của doanh nghiệp cho các CEO, CFO hoặc COO của doanh nghiệp đó.

Ngoài ra, một CIO còn đóng vai trò quan trọng trong việc tính toán làm sao để việc gia tăng lợi nhuận thông qua sử dụng công nghệ là hoàn hảo nhất. Từ đó lên kế hoạch cắt giảm chi tiêu, các kế hoạch dự phòng cho những trường hợp xấu có thể xảy ra ngoài dự kiến.

Một số vai trò khác của CIO trong doanh nghiệp:

 • CIO phải là người đưa ra các quyết định điều hành doanh nghiệp, các hoạt động có liên quan tới công nghệ như đầu tư, mua sắm và trang bị các thiết bị công nghệ thông tin hoặc tạo ra các hệ thống mới
 • Tuyển dụng nhân sự và phát triển đội ngũ nhân viên công nghệ thông tin cho doanh nghiệp
 • Vạch ra chiến lược và thực hiện các chiến lược công nghệ thông tin cho doanh nghiệp
CIO là gì?

Công việc của CIO là gì?

CÔNG VIỆC CỦA MỘT CIO LÀ GÌ?

CIO trong doanh nghiệp sẽ tập trung phần lớn thời gian của mình cho công việc chính là thiết kế hệ thống thông tin doanh nghiệp, phát triển các ứng dụng, xây dựng các kho dữ liệu cho toàn hệ thống, đồng thời thực hiện triển khai và bảo trì các hệ thống ứng dụng (như ERP, CRM, SCM…).

Bên cạnh đó, CIO trong doanh nghiệp là những người có thể đưa ra câu trả lời cho các vấn đề như:

 • Làm thế nào để phân chia công việc nhưng cũng đồng thời phối hợp với CTO (Giám đốc công nghệ) trong các vấn đề liên quan tới các nguồn dữ liệu?
 • Doanh nghiệp của họ đã lựa chọn được các đối tác tốt nhất hay chưa?
 • Hiệu quả đầu tư từ lĩnh vực IT thế nào?
 • Doanh nghiệp nên mua mới, thuê ngoài hay tự phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin?
 • Bản thân hệ thống thông tin mà họ quản lý đã thực sự hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu, phục vụ tốt cho việc điều hành, quản lý doanh nghiệp hay chưa?
 • Hệ thống thông tin của doanh nghiệp đã được triển khai thực hiện sát với các lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp chưa?
Kiến thức hay  PPC là gì ? Những điều phải biết cho chiến dịch PPC hiệu quả (2019)

Căn cứ vào Nghị định 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước – Điều 47 quy định với Giám đốc công nghệ thông tin CIO: 

1. Thủ trưởng đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước đảm nhận chức danh Giám đốc công nghệ thông tin, chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn chính của Giám đốc công nghệ thông tin:

a) Trực tiếp tham mưu, giúp lãnh đạo cơ quan xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch ứng dụng công
nghệ thông tin trong ngành hoặc địa phương;

b) Tổ chức, điều hành việc triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin được phê duyệt;

c) Chỉ đạo xây dựng các quy định, hướng dẫn quản lý kỹ thuật, nghiệp vụ trong ứng dụng công nghệ thông
tin phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định; đề xuất và tham gia chỉ đạo xây dựng các
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công nghệ thông tin;

d) Tham gia chỉ đạo công tác phối hợp với các cơ quan nhà nước khác trong việc xây dựng và tổ chức thực
hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin mang tính liên ngành.

Hiểu một cách đơn giản hơn, công việc chính của CIO chính là “Lên kế hoạch chiến lược – Triển khai kế hoạch – Thực hiện cải cách công nghệ thông tin – Kết nối“.

CIO là gì?

NHIỆM VỤ CỦA CIO LÀ GÌ?

Không chỉ có nhiệm vụ tận dụng và giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa nguồn lực từ Internet để thay đổi các phương thức cũng như các chiến dịch kinh doanh, mà các CIO còn có nhiệm vụ quản lý nguồn tài nguyên công nghệ thông tin và lập kế hoạch sử dụng nó cho mục đích phát triển doanh nghiệp theo hướng công nghệ.

1. Dùng công nghệ kiến tạo các giá trị kinh doanh

Giám đốc Công nghệ thông tin – CIO của doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin cho các Phòng ban trong doanh nghiệp như Phòng Truyền thông – Marketing, Phòng Kinh doanh, Phòng Nhân sự, Phòng Sản xuất… để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh cũng như tăng cường thêm sự uy tín cho các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp và củng cố thêm vị thế của thương hiệu trong lòng khách hàng.

Cố vấn các kế hoạch chiến lược cho sự phát triển công nghệ của doanh nghiệp và đảm bảo các khoản đầu tư vào Công nghệ thông tin là hiệu quả và hợp lý nhất. Đồng thời, các CIO cũng là những người chịu trách nhiệm cho việc lên kế hoạch và triển khai các chiến lược phát triển công nghệ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm tạo ra hiệu quả bán hàng tốt nhất.

2. Thiết kế hệ thống thông tin doanh nghiệp

Hệ thống thông tin được coi là loại tài sản vô giá của doanh nghiệp. Bởi, nếu không có hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp sẽ không thể lưu trữ và bảo mật được. Điều này không chỉ dẫn tới việc làm giảm hiệu quả trong việc quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn có thể gây nguy hiểm tới sự an ninh, an toàn và bảo mật thông tin nội bộ các doanh nghiệp.

Từ thực tế này mà các CIO được yêu cầu phải là người am hiểu sâu, có chuyên môn và hiểu rõ về các hệ thống thông tin, các phương pháp lưu trữ, quản lý cũng như chia sẻ và bảo mật dữ liệu để có thể giúp doanh nghiệp vận hành một cách tốt nhất, an toàn, gọn nhẹ và xử lý nhanh chóng nhất.

Hệ thống thông tin của doanh nghiệp cần đảm bảo các tiêu chí sau:

 • Tương thích với chiến lược của doanh nghiệp
 • Đáp ứng được tiêu chuẩn của hệ thống thông tin hiện đại
 • Quản lý rủi ro thông tin (IRM) và triển khai hệ thống an toàn thông tin
 • Phải tạo được sự liên kết, chia sẻ khi cần thiết, bảo đảm an toàn thông tin khách hàng, đối tác cũng như các thành viên nội bộ
 • Đáp ứng được các nhu cầu bảo trì, bảo dưỡng
 • Có phương án dự phòng rủi ro và bảo mật tốt

3. Đầu tư, phát triển phòng công nghệ thông tin của doanh nghiệp

Kiến thức hay  Thấu hiểu hệ thống phân phối quảng cáo của Facebook để thành công

Các CIO cũng chính là người chịu trách nhiệm quan sát, nghiên cứu và đề xuất các kế hoạch, chính sách để đầu tư phát triển, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho các thành viên trong phòng công nghệ thông tin cũng như các máy móc, thiết bị cần thiết phục vụ cho việc quản lý hệ thống dữ liệu quan trọng.

Biết cách lựa chọn phần mềm nào tối ưu nhất, phát huy được thế mạnh của nhân viên cũng như giảm thiểu các chi phí không đáng có cũng là một trách nhiệm quan trọng cần được các CIO chú ý tới.

CIO là gì?

Nhiệm vụ của CIO là gì?

4. Phát triển nền tảng dịch vụ khách hàng

Việc phát triển các dịch vụ khách hàng đóng vai trò quyết định trong việc làm tăng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp với đối thủ khác. Nhu cầu của khách hàng cần được đáp ứng đầy đủ, chính xác, đúng lúc và mọi nơi mà doanh nghiệp có mặt.

Thay vì phải tiếp cận khách hàng một cách thụ động như trước đây (thông qua Email và SMS trong Marketing), đa số việc bán hàng, tư vấn và cung cấp dịch vụ ngày nay đều được thực hiện qua AI, Chatbot và đây cũng chính là kênh phân phối, bán hàng online hiệu quả nhất hiện nay.

Và để có thể làm được điều này, ngoài việc cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các phòng ban, thì vai trò của CIO trong việc tăng hiệu quả của việc tiếp xúc khách hàng cũng là không thể phủ nhận.

5. Các nhiệm vụ khác

Ngoài những nhiệm vụ cụ thể trên, là một CIO, bạn còn có trách nhiệm quan trọng khác, đó là:

 • Quản lý chuỗi cung ứng (cả đầu vào và đầu ra cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp)
 • Quản lý hệ sinh thái doanh nghiệp (mối quan hệ với khách hàng, đối tác, nhà cung ứng, các thành viên trong chính doanh nghiệp đó)
 • Tạo ra giá trị kinh doanh cho doanh nghiệp thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin
 • Quản lý và chịu trách nhiệm rủi ro thông tin (IRM)

Có nhiều người nói vui rằng, nhiệm vụ của một CIO là phải trở thành một con người đa năng, họ phải biết cách và biến mình thành:

 • Người cung cấp dịch vụ
 • Người hỗ trợ nghiệp vụ
 • Người đại diện cải cách
 • Nhà tư tưởng chiến lược
 • Giám đốc điều hành của công ty (về mặt thông tin)
 • Người hợp tác thương mại (duy trì các mối quan hệ)

CIO là gì?

YÊU CẦU ĐỂ TRỞ THÀNH CIO LÀ GÌ?

Để có thể trở thành một CIO, yêu cầu ứng viên phải là người năng động, có trình độ và kiến thức về công nghệ thông tin, được đào tạo chuyên sâu và nắm bắt nhanh, kịp thời các xu hướng và sự thay đổi trong công nghệ theo từng ngày, từng giờ.

Ngoài ra, các kỹ năng cần có để trở thành một CIO chuyên nghiệp, đó là:

 • Biết cách lập kế hoạch chiến lược để phát triển doanh nghiệp theo xu hướng công nghệ mới
 • Khả năng quản lý phát triển phần mềm hiệu quả
 • Có khả năng lãnh đạo tốt
 • Có khả năng quản lý các dự án tốt
 • Biết cách xây dựng mạng lưới và các mối quan hệ
 • Nhanh nhạy, nhạy bén trong việc thay đổi chiến lược kinh doanh
 • Am hiểu về kinh doanh, các chiến lược Marketing hiện đại
 • Khả năng tìm tòi và sáng tạo cao

AI CÓ THỂ TRỞ THÀNH CIO?

Thực tế đã chứng minh, không có bất cứ quy định cụ thể hay văn bảo cho thấy, để trở thành CIO chỉ có một con đường. Bất cứ ai có đủ năng lực, đủ khả năng mà công việc này yêu cầu, đều có thể trở thành một CIO, như:

 • Nhân viên kinh doanh
 • Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA – Business Analyst)
 • Nhân viên quản lý IT

Mặc dù là một khái niệm mới xuất hiện không lâu, nhưng trong thời kỳ kinh tế và khoa học công nghệ phát triển như hiện nay thì việc mỗi doanh nghiệp cần có và vai trò, trách nhiệm của các CIO là không hề nhỏ.

Tìm kiếm bởi Google: 

 • CIO là gì? 
 • Công việc của CIO là gì? 
 • yêu cầu trở thành CIO là gì? 
 • nghề CIO là gì? 

Đội Ngũ Beginer Sẽ Rất Vui Nếu Nhận Được Đóng Góp Của Bạn

Góp Ý

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Enable registration in settings - general