test

ROE là gì? Làm cách nào để tính ROE chính xác nhất?

Số lượt thích0
Số lượt thích0
Tai nghe cũ second hand

Nếu là một cổ đông của công ty hay doanh nghiệp nào đó, chắc chắn bạn sẽ cần biết “ROE là gì?” Làm cách nào để tính ROE chính xác nhất? Hay đơn giản hơn, ROE thể hiện điều gì? Bởi đây là điều vô cùng quan trọng, vì nó quyết định giá trị mà bạn sẽ nhận được hiện tại hay trong tương lai là bao nhiêu?

ROE LÀ GÌ?

ROE là gì?

ROE là viết tắt của cụm từ Return On Equity trong tiếng Anh, có nghĩa là “Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu” hay ngắn gọn là “Lợi nhuận trên vốn” của một kỳ kinh doanh.

Đơn vị tính của ROE là “%”. Chúng ta có thể hiểu đơn giản về ROE qua ví dụ nhanh sau. Bạn có 100 triệu VND làm vốn, bạn kinh doanh hoặc buôn bán trong khoảng 12 tháng và thu về 700 triệu. Lúc này, ROE của bạn chính là số tiền lời/tiền vốn = 700/100.

Với các doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh doanh thì ROE được tính bằng cách lấy lãi ròng sau thuế chia cho tổng giá trị vốn chủ sở hữu. Những số liệu này được lấy dựa vào bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo tài chính cuối kỳ của doanh nghiệp đó trong một kỳ kinh doanh.

Ý NGHĨA CỦA ROE LÀ GÌ?

Về mặt lý thuyết, nếu chỉ số ROE càng cao thì có nghĩa doanh nghiệp đó sử dụng vốn càng có hiệu quả, đặc biệt, các loại cổ phiếu có ROE cao thường là những sự lựa chọn được các nhà đầu tư ưa chuộng. Bởi xét về thực tế dài hạn, giá trị mà cổ đông nhận được phụ thuộc rất lớn vào hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp mà họ đã mua cổ phiếu.

Nói một cách khác, chỉ số ROE luôn là một trong những chỉ số đầu tiên, quan trọng nhất được sử dụng để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của một doanh nghiệp nào đó. Hơn thế nữa, việc xác định được chỉ số ROE còn giúp chúng ta có thể nhận diện rõ hơn các lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp ở hiện tại và tương lai so với những đối thủ khác cùng ngành.

ROE là gì?

Tuy nhiên, khi đánh giá ROE, cũng cần chú ý đánh giá những điều sau:

 • Nếu ROE < Lãi vay ngân hàng ⇒ Nghĩa là, nếu công ty vay vốn kinh doanh từ ngân hàng thì toàn bộ lợi nhuận tạo ra trong kỳ cũng chỉ để trả lãi vay ngân hàng, không có tác dụng.
 • Nếu ROE > Lãi vay ngân hàng ⇒ Cần kiểm tra xem doanh nghiệp đã vay vốn và tận dụng tối đa hết các lợi thế cạnh tranh của mình hay chưa? Từ đó đi tới kết luận, doanh nghiệp có khả năng tăng ROE trong tương lai hay không?

Ngoài ra, nếu chỉ số ROE của doanh nghiệp luôn ở mức cao và có thể duy trì liên tục trong nhiều năm cũng thể hiện lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp tốt hơn. Hay nói đơn giản, những doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh tốt, lợi thế cạnh tranh cao hay độc quyền thường có chỉ số ROE rất cao.

CÔNG THỨC TÍNH CHÍNH XÁC CHO ROE LÀ GÌ?

Để có thể tính chính xác ROE là gì? Người ta sử dụng công thức sau:

ROE = 100% x Lợi nhuận ròng sau thuế kỳ này / Tổng vốn chủ đầu kỳ

Ví dụ:

Một doanh nghiệp dựa vào bảng cân đối kế toán cuối kỳ có các số liệu như sau:

 • Lợi nhuận ròng sau thuế của kỳ là: 10.000.000 VND
 • Tổng giá trị vốn chủ sở hữu đầu kỳ là: 100.000.000 VND

⇒ ROE = 10.000.000/100.000.000 = 0,1 hay 10%

ROE là gì?

Giải thích:

Chỉ số ROE chúng ta vừa tính ở trên cho thấy, nếu doanh nghiệp bỏ ra 1 đồng vốn để kinh doanh thì sẽ thu về 0,1 đồng lợi nhuận. Đối với các doanh nghiệp, chỉ số này được dùng để so sánh mức sinh lời trong từng quý với nhau hoặc giữa các doanh nghiệp khác nhau.

Kiến thức hay  Executive là gì? Nhiệm vụ và phân loại các công việc liên quan tới Executive

Có 2 cách để chúng ta có thể lấy được các “thông tin” cần thiết cho việc tính ROE của một doanh nghiệp, đó là:

 • Thông qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp đó
 • Lấy chỉ số ROE qua những nguồn dữ liệu có sẵn từ các công ty chứng khoán

ROE BAO NHIÊU LÀ TỐT NHẤT?

Chúng ta đã hiểu qua về “ROE là gì?”, vậy “ROE đạt ở mức bao nhiêu là tốt nhất?”. Về điều này thì có thể hiểu rằng, ROE chính là hiệu quả sử dụng vốn, nên ROE càng cao nghĩa là hiệu quả càng tốt. Tuy nhiên, ngược lại, ROE cũng có giới hạn tối thiểu của mình.

Theo tiêu chuẩn quốc tế, một doanh nghiệp chỉ được đánh giá là có đủ năng lực tài chính khi chỉ số ROE của doanh nghiệp đó phải đạt mức tối thiểu 15% ⇒ Tiêu chí cơ bản để lựa chọn doanh nghiệp.

Tuy nhiên, chỉ số này cũng không nên và thường là không lấy của một năm nhất định nào đó để đánh giá, mà sẽ chọn theo một thời kỳ, ít nhất là 3 năm thì mới có thể quyết định ROE của doanh nghiệp là bao nhiêu? Doanh nghiệp đó có giá trị trên thương trường hay không?

Nghĩa là nếu, một doanh nghiệp có chỉ số ROE >=15% và duy trì liên tục tối thiểu trong 3 năm thì được đánh giá doanh nghiệp làm ăn hiệu quả ⇒ Tiêu chí đánh giá doanh nghiệp.

ROE là gì?

Tai nghe cũ second hand

Ngoài ra, bạn cũng nên quan tâm đến yếu tố động của ROE, tức là ROE đó có xu hướng tăng hay giảm? Nhưng đồng thời, cũng phải giữ được sự tỉnh táo và quan tâm thêm tới các yếu tố tác động, khiến ROE tăng hoặc giảm để có được đánh giá chính xác và khách quan nhất.

Một công thức khác có thể được sử dụng khi muốn tính chỉ số ROE là:

ROE = Lợi nhuận biên x Vòng quay tài sản x Đòn bẩy tài chính

Khi chỉ số ROE này tăng, đương nhiên là hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp đó tốt và các nhà đầu tư cũng từ đó mà chú ý và dự đoán về kết quả tương tự cho những giai đoạn, năm tiếp theo để đầu tư hoặc đánh giá là doanh nghiệp đó thực sự tốt hay không?

CÁCH SỬ DỤNG ROE TRONG THỰC TẾ

Trong thực tế, áp dụng và phân tích chỉ số ROE có thể mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích ngoài đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn, như:

 • Sử dụng chỉ số ROE để lựa chọn doanh nghiệp thông qua đánh giá tốc độ tăng trưởng

g = ROE x Tỷ lệ tái đầu tư

 • Sử dụng chỉ số ROE để đánh giá khả năng tạo ra giá trị cho cổ đông

Thông qua việc so sánh chỉ số ROE với chi phí sử dụng vốn cổ đông (Ke) chúng ta có thể kết luận có nênn đầu tư, mua cổ phiếu của doanh nghiệp này hay không? Hay cụ thể, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu lớn hơn chi phí sử dụng vốn cổ đông ⇒ ROE > Ke.

 • Sử dụng chỉ số ROE để nhận diện doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững hay không?

Các doanh nghiệp đầu ngành thường có lợi thế lớn hơn các đối thủ về công nghệ, quy mô sản xuất hoặc khả năng quản lý, khiến giá vốn hàng bán trên mỗi đơn vị sản phẩm của họ thấp hơn và tạo được lợi thế tốt hơn trên thị trường.

Hơn thế nữa, với các doanh nghiệp sở hữu một hoặc nhiều thương hiệu mạnh sẽ có quyền thiết lập mặt bằng giá cao hơn đối thủ khác. Từ những lợi thế này mà các doanh nghiệp có thể tự động điều chỉnh hoặc có được doanh thu cao, lợi nhuận và chỉ số ROE cao hơn so với trung bình ngành.

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI ROE LÀ GÌ?

Như đã nói ở trên, việc chỉ số ROE của một doanh nghiệp tăng hay giảm đều là có nguyên nhân. Những nguyên nhân này có thể tới từ phía doanh nghiệp (nguyên nhân chủ quan) hoặc do các tác động, yếu tố khác từ thị trường, thiên tai… (nguyên nhân kháchh quan).

Kiến thức hay  Giá NET là gì? Những điều bí mật phía sau giá NET là gì?

Bằng cách sử dụng mô hình Dupont, chúng ta có thể tìm ra các nguyên nhân, yếu tố ảnh hướng tới ROE như sau:

Tỷ suất lợi nhuận ròng

Chỉ số này tăng nghĩa là doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh hiệu quả và có những lợi thế nhất định, khi cần thiết, có thể tăng giá bán hoặc giảm bớt chi phí trên một đơn vị sản phẩm. Chỉ số này giảm có nghĩa doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả và không tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Vòng quay tài sản

Vòng quay tài sản tăng cao, cho thấy doanh nghiệp đang tạo ra được nhiều doanh thu hơn từ những tài sản có sẵn (vốn) và ngược lại.

Đòn bẩy tài chính

Đòn bẩy tài chính tăng, chứng tỏ doanh nghiệp đang vay vốn từ bên ngoài nhiều hơn để sản xuất kinh doanh.

HẠN CHẾ CỦA ROE LÀ GÌ?

Sẽ không có một chỉ số hay con số nào là hoàn hảo và mãi mãi, ROE cũng vậy. Chỉ số đánh giá hiệu quả sử dụng vốn này có những hạn chế sau:

 • Chỉ số ROE không ổn định

Khi lợi nhuận bất thường hoặc không ổn định sẽ gây ra những khó khăn nhất định cho chúng ta trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp, từ đó dẫn tới việc xác định chỉ số ROE cũng khó khăn và khó đạt được sự chính xác.

ROE là gì?

Ngoài ra, việc xuất hiện các khoảnthu nhập bất thường cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến việc chỉ số ROE không ổn định.

 • Chỉ số ROE bị điều chỉnh bởi chính sách kế toán

Doanh nghiệp có quỹ dự phòng có thể sử dụng quỹ này để hoàn nhập trong tương lai và làm sai lệch các chỉ số khi họ không có đầu tư góp vốn.

 • Chỉ số ROE tăng do cổ phiếu

Cụ thể, khi doanh nghiệp thực hiện việc mua cổ phiếu sẽ khiến cho chỉ số ROE tăng đột biến. Bởi lúc này, số lượng cổ phiếu lưu hành giảm và đồng thời cũng làm giản nguồn vốn chủ hữu, trong khi đó lợi nhuận không đổi, khiến ROE tăng một cách bất thường. Đây cũng là một chiêu trò mà doanh nghiệp sử dụng để thổi phồng số liệu, tạo hiệu ứng giả trên thị trường.

 • Chỉ số ROE không đủ để đánh giá chất lượng doanh nghiệp

Như chúng ta đã phân tích ở trên, có rất nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng tới việc ROE tăng hoặc giảm. Nên để có thể đánh giá được một doanh nghiệp là tốt hay không tốt, kinh doanh và sử dụng vốn có hiệu quả thực sự hay không, thì ngoài ROE còn cần chú ý tới các chỉ số tài chính khác hoặc nguyên nhân thực sự khiến ROE của doanh nghiệp đó tăng hoặc giảm là gì?

Nói tóm lại, chỉ số ROE là một tiêu chí cụ thể và rõ ràng nhất để có thể đánh giá một doanh nghiệp đang sử dụng vốn có hiệu quả hay không? Tuy nhiên, vì chỉ số này có thể thể điều chỉnh và làm giả được, nên nếu không tin tưởng vào ROE, bạn hoàn toàn có thể thay đổi sự chú ý của mình vào các phân khúc hoặc chỉ số khác nếu muốn.

Tìm kiếm bởi Google: 

 • ROE là gì?
 • roe là gì trong chứng khoán
 • roa và roe là gì?
 • chỉ số roe là gì
Tai nghe cũ second hand

Đội Ngũ Beginer Sẽ Rất Vui Nếu Nhận Được Đóng Góp Của Bạn

Góp Ý

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

error: Xin đừng copy bài của tôi!!
Enable registration in settings - general