facebook update

NHỮNG CẬP NHẬT CẦN NẮM TRƯỚC KHI QUẢNG CÁO FACEBOOK UPDATE NGÀY 19/8/2019 Ngày 19/8/2019 các bài đăng và quảng cáo Fanpage sẽ được cập nhật giao diện trên ...

Facebook sẽ có một vài thay đổi về số liệu chỉ số  quảng cáo Facebook Ads sau ngày 30/04/2019. Thông báo này các Nhà quảng cáo sẽ thấy được khi truy cập vào ...