Guideline là gì? Vai trò của Guideline đối với doanh nghiệp là gì?

Guideline được coi là một trong những tiêu chuẩn quan trọng trong việc xây dựng hình…

GNP là gì? Cách tính và tầm quan trọng của GNP thế nào?

GNP là một khái niệm khá gần với GDP và giữa 2 khái niệm này cũng…

NDA là gì? Phân loại và ý nghĩa của NDA trong thực tế

Bạn đã bao giờ nghe nói tới thuật ngữ NDA là gì chưa? Hay bạn có…

Giá NET là gì? Những điều bí mật phía sau giá NET là gì?

Giá NET là một loại chi phí mà các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vẫn…

CIO là gì? Công việc của một CIO là gì?

CIO cũng là một khái niệm để chỉ về chức danh, vị trí của một người…

Giá trị tài sản ròng là gì? Cách tính và ý nghĩa của giá trị tài sản ròng trong thực tế

Giá trị tài sản ròng là một trong những giá trị và chỉ số quan trọng,…