test

Tổng quan Hệ điều hành là gì? giải các bài tập Hệ điều hành

  • Hệ điều hành là một hệ thống các chương trình hoạt động giữa người sử dụng và phần cứng của máy tính .
  • Nhiệm vụ chính của hệ điều hành :
  • Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính .
  • Cung cấp giao diện cho người dùng, giao diện là môi trường giao tiếp cho phép người dùng trao đổi trong quá trình làm việc .
  • Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính.
Hệ điều hành là gì?

Vai trò của hệ thống điều khiển
– Hệ thống đèn tín hiệu giao thông có vai trò quan trọng, phân luồng và điều khiển giao thông.

– Thời khoá biểu đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều khiển các hoạt động học tập nhà trường.

– Nhận xét: vai trò quan trọng của các phương tiện điều khiển

Cái gì điều khiển máy tính
• Khi máy tính làm việc, có nhiều đối tượng (phần cứng hoặc phần mềm máy tính) cùng hoạt động và tham gia quá trình xử lí thông tin.

• Các đối tượng có thể là phần cứng hoặc phần mềm và điều khiển bởi hệ điều hành.

• Hệ điều hành thực hiện:

◦ Điều khiển các thiết bị của máy tính (phần cứng).

◦ Tổ chức việc thực hiện các chương trình.

– Tổ chức giao tiếp giữa người dùng và hệ thống;

– Cung cấp tài nguyên cho các chương trình và tổ chức thực hiện các chương trình đó;

– Tổ chức lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài, cung cấp các công cụ để tìm kiếm và truy cập thông tin;

– Kiểm tra và hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bị ngoại vi để có thể khai thác chúng một cách thuận tiện và hiệu quả;

– Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống.

  • Điều khiển phần cứng và tổ chức các chương trình máy tính.
  • Cung cấp giao diện người dùng, giao diện là môi trường giao tiếp cho người dùng trao đổi tron quá trình làm việc.
  • Tổ chức và quản lý thông tin máy tính.

Hệ điều hành :

là phần mềm nền tảng, nó trực tiếp điều khiển tất cả các bộ phận phần cứng, cung cấp giao diện cho người sử dụng quản lí, lưu trữ thông tin.

Phần mềm ứng dụng :

là những chương trình máy tính thực hiện một loại công việc nào đó, phần mềm ứng dụng không trực tiếp điều khiển tất cả các bộ phận phần cứng mà thông qua hệ điều hành. Phần mềm sẽ không hoạt động được khi máy tính chưa cài 1 hệ điều hành.

Câu 4 (trang 65 sgk Tin học): Phần mềm học gõ bàn phím bằng mười ngón có phải là hệ điều hành không? Tại sao?

Trả lời:

Phần mềm học gõ bàn phím bằng mười ngón không phải là hệ điều hành. Vì nó không điều khiển mọi hoạt động của máy tính cũng như việc thực hiện điều khiển hoạt động của các phần mềm khác.

Câu 5 (trang 65 sgk Tin học): Trong các thiết bị sau thiết bị nào có hệ điều hành?

a) Máy tính để bàn

b) Máy tính bỏ túi

c) Điện thoại di động

d) Máy tính xách tay

e) Máy in

f) Máy photo

Trả lời:

Các thiết bị có hệ điều hành là: Máy tính để bàn, Điện thoại di động, Máy tính xách tay.

Câu 6 (trang 65 sgk Tin học): Em hãy giải thích tại sao hệ điều hành phải được cài đặt đầu tiên trên máy tính?

Trả lời:

Hệ điều hành là chương trình điều khiển mọi hoạt động trong máy tính, đóng vai trò trung gian trong việc giao tiếp giữa người sử dụng và phần cứng máy tính nên khi không cài hệ điều hành thì mọi thao tác trên máy tính đều rất khó khăn. Vì vậy hệ điều hành phải được cài đặt đầu tiên trên máy tính.

Câu 7 (trang 65 sgk Tin học): Hãy nêu vai trò quan trọng của hệ điều hành?

Trả lời:

Hệ điều hành có vai trò rất quan trọng. Nó điều khiển mọi hoạt động trong máy tính bao gồm phần cứng, phần mềm tham gia vào các quá trình xử lí thông tin.

Câu 1 (trang 69 sgk Tin học): Em hãy thử hình dung nếu máy tính không có hệ điều hành điều gì sẽ xảy ra?

Trả lời:

Theo em nếu như máy tính không có hệ điều hành thì máy tính sẽ không hoạt động được hoặc rất khó để giao tiếp với máy tính vì hệ điều hành là cầu nối giữa người dùng và phần cứng máy tính.

Câu 2 (trang 69 sgk Tin học): Hệ điều hành là phần mềm hay phần cứng?

Trả lời:

Hệ điều hành là phần mềm.

Câu 3 (trang 69 sgk Tin học): Hãy nêu sự khác nhau cơ bản giữa hệ điều hành với một phần mềm ứng dụng?

Kiến thức hay  4 lỗi thường gặp ở máy giặt và cách khắc phục

Trả lời:

Sự khác nhau cơ bản giữa hệ điều hành với một phần mềm ứng dụng: Hệ điều hành là chương trình tổ chức việc quản lí, điều phối các bộ phận chức năng của máy tính sao cho chúng hoạt động một cách nhịp nhàng, chính xác và phải được cài đặt đầu tiên vào máy tính. Còn phần mềm ứng dụng là chương trình đáp ứng những yêu cầu ứng dụng cụ thể và chỉ có thể cài đặt vào máy tính nếu máy tính đã cài ít nhất một hệ điều hành.

Câu 4 (trang 69 sgk Tin học): Hệ điều hành có những nhiệm vụ gì đối với máy tính?

Trả lời:

-Những nhiệm vụ của hệ điều hành đối với máy tính:

   + Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính.

   + Cung cấp giao diện cho người dùng.

   + Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính.

Câu 5 (trang 69 sgk Tin học): Phần mềm nào được cài đầu tiên trong máy tính?

Trả lời:

Hệ điều hành là phần mềm được cài đầu tiên trong máy tính.

Câu 6 (trang 69 sgk Tin học): Em hãy liệt kê các tài nguyên máy tính theo hiểu biết của mình?

Trả lời:

Theo hiểu biết của em, các tài nguyên máy tính bao gồm:

– Phần cứng: màn hình, máy in, bàn phím, ram, card màn hình , chuột , …

– Phần mềm: gồm các phần mềm hệ thống và các phần mềm ứng dụng.

      + Phần mềm hệ thống: hệ điều hành,…

1.    Tìm câu sai trong các câu nói về chức năng của Hệ điều hành dưới đây :

A.     Đảm bảo giao tiếp giữa người dùng và hệ thống (máy tính)

B.     Tổ chức quản lý và sử dụng một cách tối ưu tài nguyên của máy tính

C.     Thực hiện tìm kiếm thông tin trên mạng INTERNET . (  *   )

D.     Cung cấp phương tiện để thực hiện các chương trình khác

2.    Hãy chọn câu ghép đúng . Hệ điều hành là  :

A.     Phần mềm ứng dụng

B.     Phần mềm tiện ích

C.     Phần mềm hệ thống   (  *  )

D.     Phần mềm công cụ

3.    Hãy chọn câu ghép đúng . Hệ điều hành là  :

A.     Phần mềm hệ thống   (  *  )

B.     Phần mềm ứng dụng

C.     Phần mềm văn phòng

D.     Cả 2 câu a, b đều đúng

4.    Hãy chọn phương án ghép đúng nhất . Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ ở đâu :

A.     Trên bộ nhớ ngoài  (  *  )

B.     Trong CPU ( bộ xử lý trung tâm )

C.     Trong RAM

D.     Trong ROM

5.    Hãy chọn phương án ghép đúng nhất . Hệ điều hành “ đa nhiệm một người dùng ” là :

A.     Chỉ có một người đăng nhập vào hệ thống. Nhưng có thể kích hoạt cho hệ thống thực hiện đồng thời nhiều chương trình    (  *  )

B.     Cho phép nhiều người dùng được đăng nhập vào hệ thống, mỗi người dùng chỉ có thể cho hệ thống thực hiện đồng thời nhiều chương trình

C.     Các chương trình phải được thực hiện lần lượt và mỗi lần làm việc chỉ được một người đăng nhập vào hệ thống .

D.     Cả  3 câu A_. B_, C_ đều đúng .

6.      Hãy chọn phương án đúng nhất : Hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng là hệ điều hành thực hiện :

A.     điều hành việc phân phối tài nguyên cho các chương trình thực hiện đồng thời

B.     ghi nhớ những thông tin của người dùng ( chẳng hạn như mật khầu, thư mục riêng, các chương trình đang chạy …)

C.     đảm bảo sao cho lỗi trong một chương trình không làm ảnh hưởng tới việc thực hiện các chương trình khác

D.     Cả 3 câu A_, B_, C_ đều đúng .  (  *  )

7.    Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất .

A.     Mỗi hệ điều hành phải có thành phần để kết nối Internet, trao đổi thư điện tử .

B.     Hệ điều hành cung cấp môi trường giao tiếp giữa người dùng và hệ thống .    (  *  )

C.     Hệ điều hành thường được cài đặt sẵn từ khi sản xuất máy tính .

D.     Cả 2 câu A_, B_ đúng .

8.    Hãy chọn giải thích đúng trong các giải thích dưới đây về lí do tại sao người ta thường không lưu trữ sẵn hệ điều hành trong ROM mà lưu trên đĩa cứng .

A.     Nâng cấp hệ điều hành dễ dàng hơn, khi hãng phần mềm muốn thêm các tính năng mới ( nâng cấp ) thì chỉ cần cung cấp các đĩa chứa phiên bản hệ điều hành mới, điều này dễ hơn nhiều so với thiết kế một vi mạch mới .

B.     Người dùng có thể chọn hệ điều hành, ngay trong một máy tính có thể cài nhiều hơn một hệ điều hành, cho phép người dùng chọn một trong chúng để dùng mỗi khi bật máy .

C.     Cả 2 câu A_, B_ đều đúng    (  *  )

D.     Cả 2 câu A_, B_ đều sai

9.      Chọn câu phát biểu sai :

A.     Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ  đảm bảo tương tác giữa người với máy tính .

Kiến thức hay  Guideline là gì? Vai trò của Guideline đối với doanh nghiệp là gì?

B.     Học sử dụng máy tính nghĩa là học sử dụng hệ điều hành .  (  *  )

C.     Hệ điều hành tổ chức khai thác tài nguyên máy một cách tối ưu .

D.     Hệ điều hành được lưu trữ trên bộ nhớ ngoài .

10.  Tìm câu sai trong các câu sau :

A.     Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người dùng với máy tính .

B.     Hệ điều hành được nhà sản xuất cà đặt khi chế tạo máy tính  (  *  )

C.     Hệ điều hành tổ chức quản lí hệ thống tệp trên mạng máy tính .

D.     Hệ điều hành được lưu trữ trên bộ nhớ ngoài

11.  Hãy chọn tổ hợp các phương án thích hợp nhất để điền vào ô trống trong mô tả về hệ điều hành như  sau : “ Hệ điều hành là một tập hợp các  (  a  ) được tổ chức thành một (  b  ) với nhiệm vụ đảm bảo (  c  ) giữa dùng với máy tính, cung cấp các phương tiện và dịch vụ để người dùng dễ dàng thực hiện chương trình, quản lí chặt chẽ các tài nguyên của máy, tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu .”

 abc
A_chương trình và dữ liệuhệ thốnggiao tiếp
B_ ( * )chương trìnhhệ thốngtương tác
C_chương trìnhphần mềmgiao tiếp
D_chương trình và dữ liệuphần mềmtương tác

12.  Hãy chọn phương án ghép đúng . Hệ điều hành là :

A.     phần mềm hệ thống  (  *  )

B.     phần mềm ứng dụng

C.     phần mềm văn phòng

D.     Cả 2 câu A_ B_

13.  Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu ?

A.     Bộ nhớ trong

B.     USB

C.     Bộ nhớ ngoài    (   *   )

D.     Đĩa mềm

14.  Hệ điều hành nào dưới đây không phải là hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng ?

A.     Windows 2000

B.     MS-DOS    (   *   )

C.     UNIX

D.     Linux

15.  Chọn phát biểu sai trong các câu sau :  

A.     Hệ điều hành là tập hợp có tổ chức các chương trình thành hệ thống với nhiệm vụ bảo đảm quan hệ giữa người sử dụng với máy tính .  

B.     Hệ điều hành được lưu trữ  dưới dạng các mô đun độc lập trên bộ nhớ ngoài

C.     Hệ điều hành quản lí chặt chẽ các tài nguyên của máy , tổ chức khai thác  chúng một cách thuận tiện và tối ưu .   

D.     Câu  A_ , B_  đúng và câu  C_  sai .             ( * ) 

16.  Chọn phát biểu sai trong các câu sau :  

A.     Hệ điều hành đóng vai trò cầu nối giữa thiết bị với người sử dụng và giữa thiết bị với các chương trình thực hiện trên máy .  

B.     Hệ điều hành cung cấp các phương tiện và dịch vụ để  người sử dụng dễ dàng thực hiện chương trình . 

C.     Hệ điều hành quản lí chặt chẽ các tài nguyên của máy , tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu .   

D.     Câu  A_ , C_  đúng và câu  B_  sai .             ( * ) 

17.  Một số chức năng của hệ điều hành là :  

A.     Cung cấp bộ nhớ , các thiết bị ngoại vi , …  cho các chương trình cần thực hiện và tổ chức thực hiện các chương trình đó . 

B.     Hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bị ngoại vi để có thể khai thác chúng một cách thuận tiện và hiệu quả . 

C.     Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống . 

D.     Cả ba câu trên đều đúng .                ( * )  

18.  Một số chức năng của hệ điều hành là :  

A.     Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống .   

B.     Hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bị ngoại vi để có thể khai thác chúng một cách thuận tiện và hiệu quả . 

C.     Tổ chức lưu trữ  thông tin trên bộ nhớ ngoài , cung cấp các phương tiện để tìm kiếm và truy cập thông tin được lưu trữ .     

D.     Cả ba câu trên đều đúng .                ( * )  

19.  Một số thành phần của hệ điều hành là : 

A.     Các chương trình nạp hệ thống . 

B.     Các chương trình quản lí tài nguyên . 

C.     Các chương trình điều khiển và các chương trình tiện ích hệ thống .  

D.     Cả ba câu trên đều đúng .              ( * )   

20.  Một số thành phần của hệ điều hành là : 

A.     Các chương trình nạp khi khởi động và thu dọn hệ thống trước khi tắt máy hay khởi động  lại  

B.     Các chương trình quản lí tài nguyên . 

C.     Các chương trình phục vụ tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài , tìm kiếm và cung cấp thông tin cho các chương trình khác xử  lí .  

D.     Cả ba câu trên đều đúng .              ( * )

Từ Khóa

Chào các bạn, mình là Việt Nguyễn. Mình có niềm đam mê đặc biệt về Công nghệ và Marketing Online. Mình đã có 7+ năm làm Marketing Online còn Công nghệ thì là sở thích của mình từ những năm tháng đi học Phổ thông. Beginer.com là nơi mình sẽ chia sẻ những những kiến thức của mình biết và quan điểm cá nhân của mình.